Bebat Ebook

Hoe ziet de mobiliteit eruit in 2030? Op deze boeiende vraag kent nog niemand het definitieve antwoord. Toch zijn er aan de horizon al duidelijke evoluties zichtbaar die onze mobiliteit én onze maatschappij grondig zullen veranderen. Om dit toekomstbeeld te schetsen, vroegen we aan experten uit alle domeinen van de mobiliteitssector om in hun glazen bol te kijken.

Al die nieuwe en vooral elektrische mobiliteitsvormen zorgen ook voor een exponentiële groei van het aantal batterijen. Batterijen die niet alleen geproduceerd maar ook gerecycleerd moeten worden en een tweede (of misschien wel derde) leven krijgen. Er wacht Bebat dus een grote uitdaging in deze mobiliteit van de toekomst. Maar Bebat is er helemaal klaar voor. 2030 is dichterbij dan je denkt, zeker na het lezen van dit e-book.

Open Ebook

Welkom in 2030

Het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken hoe de mobiliteitssector er in 2030 precies zal uitzien. Toch zijn er een aantal evoluties en trends die de bestaande status quo in vraag zullen stellen. Die vaststelling inspireerde ons om een aantal recente studies te raadplegen en ons oor te luisteren te leggen bij een waaier aan experten uit de energie-, auto- en leasesector, de academische wereld en de logistieke sector om hun visie op een termijn van 10 jaar te kennen.

Vast staat dat al die nieuwe en vooral elektrische mobiliteitsvormen voor een exponentiële groei van het aantal batterijen zorgen. Deze batterijen moeten immers niet alleen geproduceerd worden, maar moeten na hun eerste leven ook een geschikt aftercare traject krijgen.

  • Hierover publiceerden we ons e-book ‘Het Grote E-mobility rapport’ (lees het hier ).
  • We keken in een eerste e-book ook al naar de beste leerlingen van de klas op het vlak van elektromobiliteit in ‘E-mobility: Wat Noorwegen ons kan leren’ (lees het hier)

Bebat vormt als beheersorganisme voor afgedankte batterijen samen met sorteercentrum Sortbat vanuit haar missie en visie al meer dan 10 jaar een onmisbare schakel in de economische waardeketen van batterijen. In de voorbije 6 jaar heeft Bebat al ruim 10.000 EV-batterijen opgehaald, zorgvuldig getransporteerd, veilig opgeslagen en – indien gewenst door de klant – ook onderzocht en ontmanteld.

Met dit derde e-book willen we een vinger aan de pols houden en ons klaarmaken om Bebat deelnemers de meest geschikte dienstverlening te bieden. Ook Bebat wacht een grote uitdaging in deze mobiliteit van de toekomst. We willen immers ook van deze grote EV-batterijen steeds meer inzamelen, ze steeds beter recycleren en hergebruiken op een veilige manier om met de waardevolle materialen nieuwe toepassingen te kunnen maken. En we zijn er helemaal klaar voor.

Bebat, single point of contact voor álle batterijen, wenst je alvast veel leesplezier!

Het is al enige tijd duidelijk dat de komst van e-mobility veel nieuwe uitdagingen en veranderingen met zich meebrengt. E-mobility stelt de manier waarop de mobiliteitssector er vandaag uitziet in vraag. In dit hoofdstuk nemen we een kijkje naar de manier waarop verschillende spelers, waaronder leasingmaatschappijen, de energiesector, de logistieke sector, autohandelaars, ... zich voorbereiden op deze ‘disruptieve’ doorbraak richting 2030.

Wordt mobiliteit een collectief begrip in de toekomst? Welke innovaties liggen er aan de horizon? Hoe zal de rol van de autohandelaars evolueren? Welke rol zal de energieleverancier in de toekomst vervullen? Dit en nog veel meer ontdek je hier.

Het jaar 2030 lijkt vandaag misschien nog veraf, maar dat is het eigenlijk niet. We vroegen enkele sleutelfiguren uit de sector hoe zij kijken naar de toekomst van de mobiliteit en op welke manier die op 10 jaar tijd zal evolueren. Hun antwoorden hebben het alvast mogelijk gemaakt om enkele stellingen i.v.m. de mobiliteitssector in 2030 uit te kristalliseren.

Once it takes off, dan kan het hard gaan.

Philippe Jacquemyns, Product Manager Volvo Trucks BeLux

Er zal minder individueel worden gereden

De mobiliteit van morgen wordt in elk geval elektrisch, met focus op de ‘experience’ binnen in de wagen. Dat sluit niet uit dat het ‘sportieve’ rijden op fossiele brandstof ook blijft bestaan. Rijden op waterstof heeft toekomst, maar die technologie is nu nog te duur. Andere keywords van de toekomst zijn ‘geconnecteerd’ en ‘autonoom’. Er zal minder individueel gereden worden met auto’s die men bezit, meer via shared mobility en mobility as a service. Hoe snel dit zal gaan, is moeilijk te zeggen. De mensen moeten er klaar voor zijn. Er zal nog een generatie overgaan, denk ik. We krijgen de tijd om ons aan te passen. Het grote avontuur moet nog beginnen.

Stefan Kerckhoven, Managing Director Audi België/Belgique

Het voertuig van de toekomst is connected, autonomous, shared & electric

De ideale autohandelaar moet rekening houden met CASE: connected, autonomous, shared en electric. Wagens gaan meer en meer geconnecteerd worden. Dat is van belang omdat je auto zelf aan de garage zal signaleren dat de banden aan vervanging toe zijn of dat de lichten kapot zijn, of dat de wagen op onderhoud moet. Die datastroom wordt superbelangrijk. Zowel voor de consument als de handelaar is het veel beter dat data gedeeld wordt. Data zal er ook voor zorgen dat onze leden kunnen anticiperen.

Pieter van Bastelaere, CEO Flanders Traxio

Het aanbod van de autohandelaar zal diversifiëren

We hebben ook leden die vroeger puur auto waren maar nu ook al fietsen en elektrische fietsen in het gamma hebben. En ook mobiliteitsoplossingen aanbieden. Heel concreet: als je met je wagen in onderhoud gaat, krijg je tegenwoordig ook vaker een fiets aangeboden in plaats van een vervangwagen. Dat soort diversifiëring zien we meer en meer bij onze leden.

Pieter van Bastelaere, CEO Flanders Traxio

E-mobility is meer dan een wagen alleen

Eigenlijk komt het erop neer dat mobiliteit meer wordt dan de auto alleen. Het wordt een combinatie van de auto, met één of meerdere andere mobiliteitsmiddelen. Ik ben er echter van overtuigd dat ook binnen 10 jaar de auto, mogelijk in een iets andere vorm, nog steeds een essentiële rol zal spelen in onze dagelijkse mobiliteit.

Erik Swerts, Director Alphabet Belgium & Luxemburg

De toekomst van batterijen: het is een verhaal van groter én kleiner

De toename in het aantal ingezamelde batterijen van e-steps, e-bikes, ... zorgt aan de ene kant voor een toestroom van grotere batterijen (+ 3 kg). Anderzijds zien we ook batterijen van mini-drones en andere toepassingen binnenkomen bij ons. De hele andere kant van het spectrum als je weet dat zo’n batterij amper 2 gram weegt. Het is dus een verhaal van groter én kleiner.

Peter Coonen, Managing Director Bebat

De stad wordt een plek van openbaar vervoer, lichte elektrische voertuigen en conventionele fietsen

Wanneer men spreekt over 2030 denk ik dat de steden er zullen uitzien als plaatsen waar de auto, niet alleen met verbrandingsmotor maar algemeen, vrijwel compleet zal worden geweerd en vervangen zijn door openbaar vervoer, lichte elektrische voertuigen zoals e-steps, e-bikes, en conventionele fietsen.

Annick Roetynck, Manager at LEVA-EU

Er is geen energieprobleem

Als je alle energie die we nu verbruiken optelt, dan hebben we iets meer dan 15 Terawatt nodig. De zon produceert 85.000 Terawatt. Als we dan 1% zonne-energie capteren en 2% rendement hebben, zijn we rond. Marokko doet dit al goed, wij zijn nog niet zo ver.

Mark Pecqueur, docent autotechnologie en onderzoeker op de Thomas More hogeschool

Zero emissie = het doel

Luchtkwaliteit zal ook morgen belangrijk blijven, zero emissie is het doel. We staan met zijn allen stil in stedelijke omgevingen. Het verzadigingspunt is bijna bereikt. We zullen dus meer moeten doen met minder.

Philippe Jacquemyns, Product Manager Volvo Trucks BeLux

Traceerbaarheid van de batterij moet een sleutelrol spelen

De opvolging van de batterij in het voertuig én wanneer de batterij eruit wordt gehaald, zal heel belangrijk worden. Naast standaardisering van batterijen in modules moet ook de traceerbaarheid van de batterijen hoog op de agenda staan. Elke batterij zou zoals elke auto een soort chassisnummer moeten hebben voor een goede opvolging van de recyclage en het hergebruik.

Decrock Decrock, Legal & Public Affairs Manager Bebat

Introductie van een technologie duurt nooit 10 jaar

De introductie van een technologie – in dit geval elektrisch rijden – zal na een bepaalde drempel zeer snel evolueren. Het heeft geen 10 jaar geduurd dat 5% van de bevolking een gsm had tot wanneer 90% van de mensen een gsm had. Het heeft geen 10 jaar geduurd dat 5% van de mensen een televisie had en 90% een televisie had. Waarom zou het nu anders zijn? Het zal zeer snel gaan.

Michel Davidts, eMobility manager BeLux bij Eneco Groep

Uit prei preisoep maken is makkelijk, maar andersom niet echt.

Mark Pecqueur, docent autotechnologie en onderzoeker op de Thomas More hogeschool

Ons panel van experten is het erover eens, er komt een (r)evolutie binnen de mobiliteitssector aan. Er zullen dus meer e-bussen, e-trucks, e-bestelwagens, e-motorfietsen, elektrische voertuigen en vaartuigen op de markt komen. Studies zoals The Electric Vehicle Outlook van Bloomberg onderschrijven trouwens deze voorspelling.

Nu is het tijd om te gaan kijken wat er effectief nodig is om dergelijke omwenteling te concretiseren en welke rol het begrip ‘circulaire economie’ hierin speelt. De transitie naar elektrisch rijden gaat immers onlosmakelijk gepaard met een evolutie in de hernieuwbare energiewinning/opslag en de bewustwording rond de principes van de circulaire economie.

{{LAN.chapter02.section02.image.meta | md | safe}}

Meer verantwoordelijkheid bij producenten

De groeiende bewustwording rond het principe circulaire economie legt een grote verantwoordelijkheid bij de producenten om voor hun producten van bij ontwerp rekening te houden met de mate waarin de producten hergebruikt kunnen worden of de materialen kunnen worden gerecycleerd aan het einde leven ervan en aldus mogelijke alternatieve duurzame toepassingen te bedenken.

De komende jaren staan we dus collectief en individueel voor enkele complexe omwentelingen.

Steeds meer samenwerking

Samen met de concretisering van een circulaire economie zal ook de co-evolutie van innovaties steeds belangrijker worden. Co-evolutie is het proces in de evolutie waarbij producten en sectoren zich voortdurend aan elkaar aanpassen.

Vaak leidt co-evolutie tot een samenwerkingsverband waarbij producten en sectoren niet meer zonder elkaar kunnen. Denk maar aan het gebruik van een EV-batterij in home storage toepassingen.

Technisch gezien is dit een interessant gegeven. Wanneer de batterij-capaciteit is gedaald tot 80 - 70%, kan de batterij nog steeds perfect dienen om energie op te slaan. Die oplossing is goedkoper dan een powerwall, bijvoorbeeld. Dit is meteen ook een uitdaging voor de constructeurs: maak een second-life vriendelijk batterijdesign dat het ontmantelen, de monitoring en de diagnose vergemakkelijkt.

Prof. Dr. Ir. Joeri Van Mierlo, VUB MOBI

De heersende businessmodellen binnen de mobiliteitssector zullen de komende jaren mee evolueren en enkele wijzigingen ondergaan. Dit hoofdstuk zoomt in op mogelijke innovaties die zich op businessvlak aandienen binnen de sector.

E-mobility is meer dan een voertuig op wielen: er zit een hele dienstensector achter.

rof. Dr. Ir. Joeri Van Mierlo VUB-MOBI

Mobility wordt een service

Quote

Niet ‘wie wordt het grootste automerk?’ maar ‘wie wordt de grootste mobility provider?’, daar zal om gestreden worden. (...) Mobility as a service zal ervoor zorgen dat er minder individuele wagens worden verkocht, maar niet per se dat er minder wagens worden verkocht. Via carsharing zullen er wellicht meer kilometers per wagen gereden worden en zijn de wagens dus sneller aan vervanging toe.

Stefan Kerckhoven, Managing Director Audi België/Belgique

Focus op experience

Quote

Elk merk wil dan de beste, tofste, spectaculairste experience bieden. In tegenstelling tot vandaag kunnen we dan bijvoorbeeld werken in de auto. Of spelen met de kinderen, of genieten van entertainment. Die focusverschuiving zal een grote impact hebben op de inrichting van de wagens zelf.

Stefan Kerckhoven, Managing Director Audi België/Belgique

Betaalbaar vervoer dankzij adverteermogelijkheden

Quote

Of autonoom en gedeeld vervoer betaalbaar zal zijn? Ik denk dat een groot deel gratis zal zijn. Mensen kunnen gewoonweg massaal adverteren via deze nieuwe vorm van mobiliteit, waardoor het waarschijnlijk gratis zal zijn.

Mark Pecqueur, docent en onderzoeker aan de Thomas More hogeschool

Leaseconcept voor batterijen

Quote

Naarmate de batterijcapaciteit stijgt, stijgt ook de levensduur en autonomie van de batterij. Daarom dat bv. Renault nu al kijkt naar de mogelijkheden rond een leaseconcept voor batterijen. Dat zou toelaten de TCO (Total Cost of Ownership) van EV-voertuigen te herbekijken. Meer en meer fabrikanten zullen dan ook lease- en renting systemen aanbieden voor hun batterijen, maar ook voor de herbruikte of second life batterijen als de economisch meest rendabele oplossing.

Philippe Decrock, Legal & Public Affairs Manager Bebat

Verdienmodel voor schone energie

Quote

Met slimme ‘vehicle to grid’ en ‘vehicle to home’ installaties kunnen we veel meer schone energie in het systeem pompen. Zonder gascentrales te bouwen. Onthoud dat in een volgeladen autobatterij ‘s avonds (na 40 km) ruim 90% energie overblijft. Daar kan je iets mee doen. Mits een wettelijk kader kan hierrond zelfs een verdienmodel ontstaan.

Nieuwe partnerships

Quote

We zien ook vandaag een fusie van 4 sectoren die gisteren niets met elkaar te maken hadden: energiespelers, automotive, batterijen en dataverwerking (...) Wij gaan als energieleverancier trachten om onze technologieën te laten werken in partnerships, we hebben er momenteel al 13 op de automotive markt die we kunnen helpen met onze technologieën.

Michel Davidts, eMobility manager BeLux bij Eneco Groep

De batterij is de kracht én de achillespees van de elektrische wagen.

Philippe Decrock, Legal & Public Affairs Manager Bebat

De beslissende factor die ervoor heeft gezorgd dat de definitieve doorbraak van elektrische wagens mogelijk is geworden, is de komst van krachtige batterijen. Eerst van het type nikkel-metaalhydride (NiMH) en enkele jaren later, de lithium-ionbatterij.

Onnodig dan ook om het belang van onderzoek naar ontwikkelingen naar dit essentiële element in de schakel verder te onderstrepen. Maar welke studies worden er vandaag eigenlijk allemaal uitgevoerd? Welke ontwikkelingen zitten er actueel én in de nabije toekomst nog in de lift? Een greep uit enkele belangrijke projecten.

De batterij van de toekomst

Kristina Edström van de Uppsala universiteit in Zweden probeert Europa’s zoektocht naar de batterijen van de toekomst te stroomlijnen. In het voorjaar van 2019 begon haar initiatief Battery 2030+ aan een tien jaar lang Europees onderzoeksproject dat de batterijwereld moet hervormen.

Het is diepgaand onderzoek over een lange periode. Dat is volgens Edström noodzakelijk om echte doorbraken te maken in de zoektocht naar duurzame batterijen op basis van overvloedig aanwezige grondstoffen. Haar initiatief kreeg onlangs een subsidie vanuit het Horizon 2020 programma.

We zullen de uitdagingen aangaan die gepaard gaan met de fabricage van ultrahoge prestatiebatterijen. Daartoe moeten we nieuwe materialen ontdekken met machine learning en AI en ons, in het bijzonder, focussen op koppelingen waar reacties plaatsvinden die nadelig zijn voor de levensduur van de batterij. We zullen slimme functionaliteiten ontwerpen tot op het kleinste batterijniveau en erg letten op duurzaamheid..

Kristina Edström

Tien jaar lang gaan de deelnemende onderzoekers, tot nu toe van 17 partnerinstellingen uit 9 landen, zich richten op de batterij van de toekomst. Nevendoel is om de Europese industrie te voorzien van up-to-date batterijtechnologie.

De ideale e-mobility batterij

Het grootste centrum voor onderzoek naar de ideale e-mobility batterij vandaag in de EU is Battery LabFactory in Braunschweig, met honderd medewerkers waarvan zeventig op doctoraatsniveau.

Dit onderzoekscentrum, dat door de Duitse overheid ondersteund wordt, wil door andere grondstoffen en materialen tot een betere kostprijs voor de gemiddelde EV-batterij komen. Dat doen ze door ook in te zetten op de kennis en technologie om batterijcellen te produceren met de focus op lithium-ion (o.a. ook lithium-zwavel). Van groot belang is ook het onderzoek naar op silicium gebaseerde anoden-materiaal om te integreren in batterijsystemen.

Onderzoek naar batterijen in België

Het onderzoek in België staat ook niet stil, diverse onderzoeksinstellingen leggen zich toe op deelaspecten van de batterij-ontwikkeling.

Batterij Labo

Energyville (Genk) en VITO beschikken in hun Batterij Labo over een unieke infrastructuur om de ontwikkeling van nieuwe batterijchemie en -ontwerpen te versnellen. Ook inzake analyse en verwerking van batterijdata werden tools ontwikkeld door Energyville (zie batal.vito.be ).

Green Propulsion

De universiteit van Luik stichtte in 2001 Green Propulsion waarmee ze reeds meer dan 15 jaar expertise opbouwden rond hybride en elektrische toepassingen voor o.a. personenwagens, taxi’s, bussen en andere openbare vervoersmiddelen zoals trams (o.a. dual catenary/battery trolleys).

Battery Innovation Center

Aan de VUB wordt al sinds de jaren zeventig onderzoek naar elektro-mobiliteit verricht, dit wordt vandaag gecoördineerd via VUB-MOBI waarin ook de batterij-technologie centraal staat in het zogenaamde Battery Innovation Center (BIC) van deze onderzoeksgroep.

Deze startte recentelijk ook met de bouw van een ultramoderne dry room voor de productie van nieuwe batterijtechnologieën. Daarmee moet de capaciteit van batterijen voor elektrische auto’s stevig omhoog kunnen. De VUB hoopt zo elektrische wagens 800 kilometer ver te laten rijden. Die dry room is een onmisbare factor om de volgende generatie batterijen te ontwikkelen uit innovatieve materialen.

De VUB speelde trouwens ook een belangrijke rol in de internationale ontwikkeling en uitbouw van AVERE – the European Association for Electromobility.

Green Energy Park

Er werd door de VUB & UZ Brussel trouwens in juli 2019 in Zellik de zogenaamde Green Energy Park research hub gesticht waar o.a. fors geïnvesteerd wordt in een centrum van expertise voor duurzame en intelligente energiesystemen en mobiliteitsoplossingen.

Het Green Energy Park is een CO2-neutrale, realistische proeftuin voorzien van een grootschalig elektrisch grid, een ultra-laag temperatuur warmtenet en uitgebreide elektrische mobiliteitsmogelijkheden. Een green datacenter zal het park ondersteunen met de nodige rekenkracht om duurzame, hoogtechnologische oplossingen te kunnen ontwikkelen.

Iedereen die deel uitmaakt van dit CO2-Neutraal Smart Multi Energy Grid kan energie leveren en afnemen. De basis van de energievoorziening komt van de restwarmte van het datacenter, alsook van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon- en windenergie. Deze energie wordt opgeslagen in onder meer batterijen, elektrische wagens, warmtebuffers, en BEO-velden (i.e. een gesloten net van buizen waarin water door de bodem gekoeld of verwarmd wordt).

De vraag naar autobatterijen en de benodigde grondstoffen (o.a. kobalt en lithium) is gestegen en zal dat blijven doen met de ontwikkeling van de EV-markt. Daardoor worden hergebruik, second life en recyclage van batterijen van het grootste belang.

De kenmerken van de EV-batterijen vereisen immers een andere aanpak aan het einde van de levensduur van deze batterij dan de bestaande aanpak voor traditionele batterijen. Concreet houdt dit in dat we de huidige manier van recycleren – en de bijbehorende financiering ervan – moeten herbekijken om klaar te zijn als de EV-batterijen binnen enkele jaren massaal aan het einde van hun levensduur zullen komen.

Een opvallend gegeven aan EV-batterijen is dat ze een lang leven hebben vooraleer ze gerecycleerd kunnen worden. Dat betekent dat er nu al veel EV-batterijen in omloop zijn, maar die zijn nu nog niet op het einde van hun leven. Op termijn zullen investeringen nodig zijn om die allemaal te kunnen recycleren.

Dr. Ir. Alain Vassart, Secretary General of EBRA

Steeds meer EV-batterijen

Een studie van Element Energy Consulting uit Cambridge, Batteries on wheels: the role of battery electric cars in the EU power system and beyond (lees het) hier) uit 2019 stelt dat in 2025 ongeveer 10% van de totale Europese verkoop van nieuwe wagens elektrisch of emissie lage voertuigen zal zijn, dit aantal wordt verwacht te groeien tot 25% in 2030.

De ‘battery electric vehicles’ (BEVs) zouden de dominante aandrijftechnologie moeten worden na 2020. Dit betekent dat er in 2030 nog steeds 85% van het wagenpark uit wagens op fossiele brandstof zal bestaan maar tegen 2050 zouden de cijfers omgekeerd moeten zijn, namelijk 20% wagens op fossiele brandstof en 80% elektrisch.

Door de gestage groei met een versnelling in 2025 zullen de meeste van de 17,5 miljoen elektrische voertuigen op Europese wegen relatief jong zijn. Maar tegen dan zullen er 125.000 oudere elektrische wagens uit circulatie gaan en zal de batterij vrijkomen. Ongeveer 15% van deze batterijen zouden zodanig verslechterd zijn dat ze niet voorbestemd kunnen worden voor second life toepassingen waardoor ze rechtstreeks naar recyclage zullen worden gezonden en zullen zorgen voor ongeveer 2.800 ton valoriseerbare metalen.

Nieuwe manier om te recycleren

De Europese recyclagecapaciteit zal dus duidelijk opgetrokken moeten worden. Volgens de studie Battery on Wheels zal tegen 2025 alleen al voor elektrische wagens die einde leven komen de huidige recyclagecapaciteit in de EU veel te krap zijn. We gaan naar een recyclagevraag die groeit naar bijna 100.000 ton batterijen tegen 2040.

Maar die capaciteit is niet het enige probleem waar we slim mee zullen moeten leren omspringen … Er zijn ook nog enkele andere elementen die ervoor zorgen dat we het bestaande recyclageproces moeten herdenken als we de waardeketen financieel willen optimaliseren. Dr. Ir. Alain Vassart, Secretary General bij EBRA (European Battery Recycling Association) licht enkele belangrijke elementen toe die dit mogelijk zouden maken.

Veilig transport garanderen

Het vervoer van batterijen is onderworpen aan de uitgebreide instructies van de ADR (A*ccord européen relatif au transfport international des marchandisses *Dangereuses par Route), de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Op die manier wordt de veiligheid van het transport gegarandeerd, maar de voorschriften in dit verdrag zullen nog verder evolueren in de toekomst.

Slim omgaan met nieuwe materialen

Gezien de batterijfabrikanten evolueren naar batterijen met minder kritieke metalen (we denken daarbij vooral aan kobalt, waarvan de winning moeilijk en duur is), zullen de recyclagebedrijven een nieuwe benadering moeten ontwikkelen rond het herwinnen van materialen om de financiering van hun activiteit mogelijk te maken.

Het is duidelijk dat op vlak van ruwe basisgrondstoffen en het hergebruik we zwak staan in Europa. Ook op vlak van celcomponenten en celproductie zal er iets moeten ‘bewegen’. Batterijpacks maken en de recyclage van EV-batterijen zelf op het einde van hun leven, daar kunnen we in Europa bogen op een sterke kennis en een sterk operationeel instrument.

Het onderzoek hiernaar is in volle ontwikkeling (groei recyclage-efficiëntie, groter aantal eindmaterialen die er gewonnen en hergebruikt kunnen worden, verlaging milieu-impact, ...). De verbeteringen van de recyclagedoelstellingen en de besparingen bij schaalvergroting gekoppeld aan de grotere massa aan EV-batterijen zal mogelijk leiden tot een daling van de recyclage fee.

Ontmantelingsproces optimaliseren

Veel EV-batterijen zijn – met hun gewicht tussen 200 en 300 kg – te groot om in één keer gerecycleerd te kunnen worden. Daardoor zou de batterij eigenlijk telkens eerst moeten gedemonteerd worden vooraleer ze kan gerecycleerd worden.

Bovendien gaat het vaak om ‘packs’, met verschillende elementen, die soms een andere behandeling nodig hebben om optimaal gerecycleerd en/of hergebruikt te kunnen worden.

De ontmanteling gebeurt bovendien nu nog manueel, want elke wagen heeft een ander model en type batterij. Om kosten te drukken, moeten we dan ook evolueren naar een meer geautomatiseerd systeem, waarbij we zelfs gebruik maken van AI (artificiële intelligentie) om het hele proces te optimaliseren. Volgens Alain Vassart is het bovendien ook belangrijk dat de recyclage zou moeten afgestemd worden op type en inhoud batterij.

Een ideaal scenario voor de verwerking van een EV-batterij op het einde van haar levensduur zou er als volgt kunnen uitzien. Voor elke stap kan je bovendien beroep doen op de diensten van Bebat:

Wetgeving aanpassen

Ook de bestaande wetgeving voldoet niet meer aan de komst van EV-batterijen aan het einde van hun levensduur. Binnen de huidige batterijrichtlijn (2006/66/EC) is de batterijfabrikant of de autofabrikant verantwoordelijk voor de totale kost van de inzameling en recyclage van de batterijen. Bij EV-batterijen is dat echter een stuk minder eenduidig in te vullen dan bij de traditionele batterijen. Niet alleen de batterijproductie, maar ook de wetgeving rond batterijen zal dus een metamorfose moeten ondergaan. We legden daarvoor ons oor te luisteren bij Peter Binnemans, Secretary General van Eucobat, de vzw die samengesteld is uit de belangrijkste organisaties voor inzameling en verwerking binnen Europa (inclusief Bebat).

Voor hem moet er eerst en vooral een verschil gemaakt worden tussen ‘hergebruik’ en ‘tweede gebruik’ van de EV-batterij.

Hergebruik houdt in dat de batterij geheel of gedeeltelijk wordt hergebruikt voor het oorspronkelijke doel waarvoor de batterij werd ontworpen. Tweede gebruik is de term die we gebruiken wanneer de batterij voor een andere toepassing wordt gebruikt dan degene waarvoor zij is ontworpen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van batterijen uit geëlektrificeerde voertuigen in energieopslagsystemen.

Peter Binnemans, Secretary General Eucobat

Het hergebruik en het tweede gebruik van afgedankte batterijen van geëlektrificeerde voertuigen is echter niet voorzien in de huidige batterijenrichtlijn en roept dan ook enkele vragen op – vooral dan met betrekking tot het tweede gebruik. Peter Coonen licht verder toe:

In het geval van het tweede gebruik van batterijen van elektrische voertuigen moet de aansprakelijkheid voor producten duidelijk worden gedefinieerd. Gezien de nieuwe toepassing van het product, die mogelijk technische aanpassingen impliceert, moet degene die de batterijen voor het tweede gebruik in de handel brengt, in dit kader worden beschouwd als producent van de batterijen en moet hij zijn naam, handelsmerk of een ander onderscheidend element op de batterij aanbrengen.

Peter Coonen, Managing Director Bebat

Een belangrijk gegeven daarbij is dat er door de specifieke natuur van EV-batterijen en hun tweede gebruik het bestaande principe van financiële verantwoordelijkheid herbekeken zal moeten worden.

De internationale organisatie Eucobat neemt daarin een duidelijke positie in en stelt dat er meer duidelijkheid moet worden gecreëerd in de wetgeving over volgende elementen:

  • Op welk moment komt er voor de inzameling en verwerking een einde aan de ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ van de eerste producent?
  • Wie draagt de ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ voor de modules, stacks en cellen die tijdens de herbestemming worden verwijderd maar niet hergebruikt?
  • Wie draagt de ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ voor batterijen die voor tweede gebruik op de markt worden gebracht en hoe zullen de markering van de batterij en de registratie van de producent worden geregeld?
  • Hoe zullen de financiële garanties voor de eerste en tweede producent worden geregeld?

Het Europese draagvlak

De Europese Commissie legde recent nog nieuwe nog nieuwe doelstellingen vast voor de CO2-emissies van personenwagens en streeft ernaar die voor nieuwe auto’s en bestelwagens te verlagen met 15% vanaf 2025 en met 30% vanaf 2030.

Om deze ambitieuze Europese doelstellingen te behalen, zullen er dus meer en meer elektrische voertuigen moeten worden verkocht. Er wordt dan ook een toename in de verkoop van elektrische voertuigen voorspeld rond deze periode. Deze toenemende verkoop van elektrische voertuigen brengt automatisch ook een toename van het aantal batterijen die er op de markt circuleren met zich mee.

We kunnen dus stellen dat de vraag naar batterijen in de EU gestaag zal groeien.

Het draait allemaal om de batterijen

Batterijen vormen een derde van de kost van een elektrisch voertuig. Naarmate de kost voor batterijen daalt, zal de vraag naar elektrische voertuigen stijgen.

Dominante spelers nu nog in Azië

Vandaag domineert China de wereldproductie van lithium-ion cellen, wat bijna 60% van de globale markt inhoudt. Japan staat op de tweede plaats met 17% en Korea is derde met 15%. Op dit moment telt de EU maar voor zo’n 1% mee, al zou dit volgens het Franse technologieconsultingbureau Avicenne Energy tegen 2025 moeten groeien tot 10 à 15%.

Volgens Bloomberg zou China de komende jaren nog steeds deze markt aanvoeren, maar groeit Europa wel uit tot de tweede grootste regio of markt. De tekenen voor een snelle groei in Europa zijn alvast aanwezig; de capaciteit van celproductie zou voorbij 1 tWh uitkomen tegen 2025. Verder wordt verwacht dat de prijs van batterijen zal dalen: vandaag bedraagt deze 154,50€/ kWh en tegen 2030 zou deze amper 55,83€/ kWh bedragen.

Stand van zaken in Europa

De Ricardo Energy & Environment-studie bracht de sterktes en zwaktes voor de batterijwaardeketen in Europa visueel in beeld. Het schema hiernaast illustreert voor welke activiteit in de batterijwaardeketen van morgen er nog stappen ondernomen moeten worden.

SWOT-analyse voor de waardeketen van de EV-batterij in de EU
SWOT-analyse EV-batterij Europa

Strategisch actieplan voor batterijen in Europa

De EU-Commissie lanceerde recent een Strategisch Actieplan voor batterijen. Hiermee wil de Commissie een aantal doelen bereiken:

  • De leiding nemen in een belangrijke industrie voor de toekomst.
  • Banen en groei ondersteunen in een circulaire economie.
  • Zorgen voor een schonere, duurzame mobiliteit en een beter milieu voor EU-burgers.

Batteries Europe werd door de EU-commissie opgericht in 2019 en is het onderzoeks-en innovatieplatform van de European Battery Alliance (EBA). Het doel is om op EU-niveau batterij-onderzoek te coördineren.

Het platform keurde in december 2019 haar eerste IPCEI (Important Projects of Common European Interest) goed over batterijen. Zo ontvangen 7 EU-landen voor 3,2 miljard euro aan staatssteun die ze kunnen gebruiken voor batterij-onderzoek. Het gaat om Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Zweden en België. Europa verwacht dat het zal leiden tot nog 5 miljard euro aan extra private investeringen.

Laptop met statistieken over batterijen

De Commissie probeert een grensoverschrijdende en geïntegreerde Europese aanpak te lanceren die de gehele waardeketen van het batterij-ecosysteem aanspreekt en die zich richt op duurzaamheid, te beginnen met de winning en verwerking van grondstoffen, de ontwerp- en productiefase van batterijcellen en batterijpakketten, en hun gebruik, tweede gebruik en recyclage in een circulaire economie.

De Europese Commissie vindt de ontwikkeling en de productie van batterijen van groot belang voor Europa in het kader van de overgang naar duurzame hernieuwbare energie. Ze ziet het als een essentieel onderdeel van het concurrentievermogen van de automobiel- en energiesector. Daarom heeft de Commissie de ontwikkeling en productie van batterijen opgenomen in de strategie van het nieuwe industriebeleid om zo van de EU de wereldleider op het gebied van innovatie, digitalisering en CO2-vermindering te maken.

Europa heeft het potentieel om de internationale markt aan te voeren als het gaat om de veilige, milieubewuste verwerking van afgedankte batterijen. De markten voor belangrijke batterijen groeien snel, zoals die voor de lithium-ion accu’s die in elektrische voertuigen worden gebruikt. Daaruit volgt dat we op een gegeven moment te maken krijgen met grote hoeveelheden afgedankte batterijen, zowel in Europa als in de rest van de wereld. Die afvalstromen moeten we in goede banen leiden om zoveel mogelijk waardevolle materialen terug te winnen. De Commissie heeft de mogelijkheden onderzocht om voor deze batterijen een circulaire economie te ontwikkelen in Europa. Lees hier het volledige Verslag van de Commissie

Verder is het Strategic Emercency Technology Plan (SET-PLAN) een centraal onderdeel van het Europese energie- en klimaatbeleid. De prioriteiten rond batterijen werd reeds in november 2017 gepubliceerd door Horizon 2020-projecten. De opvolging hiervan gebeurt door Batteries Europe.

Wij verwachten dat het gewicht van aandrijfbatterijen dat in 2019 wordt verkocht, hoger zal zijn dan alle computerbatterijen, batterijen uit afstandsbedieningen, ... samen. Dit is een nieuw gegeven en betekent dat ook wij voor een metamorfose staan. We zetten dan ook grote passen om ons hiervoor klaar te maken.

Peter Coonen, Managing Director Bebat

Door de komst van elektromobiliteit zullen er meer batterijen gebruikt worden, zowel grote als kleine. Elektromobiliteit is goed voor het milieu en we zijn heel blij met deze evolute. Maar alle batterijen moeten ooit wel gerecycleerd of misschien hergebruikt worden en dat is net de visie en rol van Bebat: zoveel mogelijk batterijen inzamelen, ze zo goed mogelijk recycleren, hergebruiken en er veilig mee omgaan.

Bebat heeft niet alleen ervaring met kleine batterijen maar heeft de laatste jaren al ruim 10.000 EV-batterijen opgehaald, gesorteerd en gerecycleerd. We willen deze ervaring en kennis optimaal gebruiken en delen. Bij Bebat werken we immers elke dag voor een beter milieu. Bovendien willen we de revolutie van elektromobiliteit mee mogelijk maken door optimaal te zorgen voor alle batterijen op het einde van hun eerste leven.

Nieuwe waardeketen voor de batterij

Om binnen de circulaire economie slim(mer) om te springen met batterijen op het einde van hun levensduur, is het cruciaal dat we de waardeketen herbekijken.

De klassieke visie op afvalbeheer is gebaseerd op de ‘Ladder van Lansink’. Deze standaard voorzag 6 stappen in de zgn. afvalhiërachie, nl.:

6 stappen afvalbeheer

Vanuit onze aandacht voor de circulaire economie kijken we bij Bebat echter meer naar het schema dat werd opgezet door PBL, het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving. Dit is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL is een organisatorisch onderdeel van de Rijksoverheid, namelijk het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze bijzondere positionering maakt het borgen van zijn onafhankelijkheid essentieel voor het PBL.

Voor hen zijn er 9 circulaire strategieën in de productieketen. In volgorde van belangrijkheid zijn dat:

De globale nieuwe waardeketen voor batterijen ziet er de komende jaren iets langer uit, met meer tussenstappen. Door die nieuwe waardeketen komen er nu ook nog de activiteiten van ontmantelen, batterijdiagnose, voorbereiding hergebruik en second life-toepassingen bij.

Bij Bebat vinden we, dat in het kader van de circulaire economie, recycleren pas de derde optie is om met EV-batterijen om te springen als die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen. Eerst wordt namelijk onderzocht of de batterij nog kan worden hersteld of klaargemaakt voor een tweede leven als EV-batterij (re-use) of als device voor energieopslag (re-purposing).

De tekening hiernaast geeft een goed beeld hierover en de groen gekleurde schakels geven aan waar Bebat/Sorbat aan zet zullen zijn.

Inzameling & transport

Het ophalen en transporteren van EV-batterijen moet met de nodige omzichtigheid gebeuren. De ophaler moet weten over welke soort batterij het gaat. Wie zich van de batterij ontdoet, is meestal op de hoogte van de samenstelling: nikkel-metaalhydride of lithium-ion voor EV’s. Deze laatste soort batterijen valt onder de Europese regelgeving van ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Het vervoer van gevaarlijke stoffen is gebonden aan specifieke ADR-voorschriften, o.m. over de manier waarop, de verpakking en via welke routes dit transport mag gebeuren.

Tip

Bij Bebat kan je rekenen op onze ADR-experten om dit moeilijke karwei voor jou te regelen.

Voorbereiding

1. Diagnose & ontmanteling

Om te bepalen welke volgende stappen mogelijk zijn, is de diagnose of assessment belangrijk. Dit is de vaststelling in welke staat de batterij en de cellen zich precies bevinden zodat kan worden bepaald of zij in aanmerking komen voor remanufacturing, voor re-use, re-purposing (in second-life applicaties) of recycling van de grondstoffen.

Nadat de keuze gemaakt is of de batterij verder wordt verwerkt voor re-use, repurposing of recyclage volgt de ontmanteling. De ontmanteling van e-mobility batterijen dient in een gecontroleerde omgeving te gebeuren omwille van de veiligheidsrisico’s die eraan verbonden zijn.

2. Hergebruik

Hergebruik (of re-use) is de bewerking van de batterij zodat zij opnieuw voor tractie kan worden gebruikt, als EV-batterij dus.

3. Tweede gebruik

Re-purposing is de bewerking van de batterij voor nieuw gebruik, bijvoorbeeld als unit binnen energieopslagsystemen. In die context heeft men het vaak over second-life toepassingen.

Recyclage

Pas als de batterij niet meer kan worden hersteld of klaargemaakt voor een tweede leven als EV-batterij (re-use) of als device voor energieopslag (re-purposing), wordt er gekozen om de batterij te recycleren, een proces waarin grondstoffen zoals kobalt en lithium worden gerecupereerd.

Maar ook andere materialen kunnen gerecupereerd worden bij de recyclage van een EV-batterij die echt ‘einde leven’ is. Deze illustratie geeft een goed beeld van de verschillende materialen die in een EV-batterij kunnen worden teruggevonden.

Algemene samenstelling EV-batterijstysteem
Algemene samenstelling EV-batterijsysteem

Wat brengt de toekomst?

Bebat kijkt ook uit naar nieuwe en andere mogelijkheden voor de inzameling en – vooral – het transport van batterijen. Bijzonder inspirerend daarbij is de aanpak van onze Nederlandse tegenhanger Stibat (zie kader hiernaast). We volgen deze en andere initiatieven van dichtbij op om lessen te leren en zelf voorloper te blijven in de inzameling en verwerking van batterijen.

CASE STIBAT

Inzameling batterijen met elektrische voertuigen zorgt voor flinke CO2-besparing

In de regio Haarlem, Amsterdam en de kop van Zuid-Holland worden lege batterijen voortaan 100% elektrisch ingezameld. In plaats van een dieselvrachtwagen, haalt een zero-emissions vehicle (volledig elektrisch voertuig) de lege batterijen op bij zo’n 4.000 winkeliers, scholen en bedrijven, zodat ze verwerkt kunnen worden tot waardevolle grondstoffen.

Die elektrische inzameling van batterijen zorgt voor een flinke CO2-besparing. Deze nieuwe en schonere manier van inzamelen bespaart jaarlijks ruim 27 ton CO2. De batterijen worden na inzameling verwerkt tot waardevolle grondstoffen. Dat betekent dus twee keer winst voor het milieu.

Europese oplossing met Reneos

We willen samen met onze buitenlandse tegenhangers voor heel Europa oplossingen bieden voor de recycling en hergebruik van EV-batterijen. Daarom zit Bebat mee aan de wieg van Reneos, een Europese oplossing voor afgedankte EV-batterijen.

Reneos is een Europees netwerk van de marktleiders in het inzamelen van batterijen uit verschillende landen. Door samen te werken, bundelen we onze expertise en kennis op het vlak van batterijtechnologie, milieu- en wettelijke bepalingen en ook het ADR-transport. Zo kunnen we over verschillende landen en grenzen heen end-of-life batterijen inzamelen, veilig transporten en stockeren vooraleer over te gaan tot ontmanteling, hergebruik, second life of recyclage van deze batterijen.

Philippe Celis, CEO Reneos

Daarom zit Bebat mee aan de wieg van Reneos, een Europese oplossing voor afgedankte EV-batterijen. Daarmee willen we inzamelen, ontmantelen, recycleren & second life zo eenvoudig mogelijk maken voor onze klanten.

We dragen graag ons steentje bij in het bevorderen van een grensoverschrijdende en geïntegreerde Europese aanpak die de gehele waardeketen van het batterijenecosysteem bestrijkt en die zich richt op duurzaamheid in de ontwerp- en productiefase van batterijen, het gebruik, hergebruik en de recycling.

Philippe Decrock, Legal & Public Affairs Manager bij Bebat

Dit betekent grensoverschrijdend denken in samenwerking met onze buitenlandse partners om zoveel mogelijk administratieve lasten te vermijden of uit handen van de klanten te nemen.

Reneos, gestart als software platform, staat voor een Europees systeem van efficiënte inzameling van EV-batterijen, inclusief track & trace. Dit systeem wordt gedragen door ons Europees netwerk . De klant bepaalt wat er gebeurt. Recycleren, hergebruik of alleen maar ophalen en afleveren op een locatie die door de klant bepaald wordt. Al deze organisaties samen kunnen inzamelen in alle Europese landen, daar stockeren, ontmantelen en vervolgens laten verwerken. Daarvoor hebben we eigen partners of werken we met de voorkeurspartners van de klant. De klant kan via het track & trace systeem alles op de voet volgen. We kunnen de klant van A tot Z ontzorgen. We verlossen hem van zorgen m.b.t. declaraties en administratie, veiligheidsrisico’s rond ontmanteling en stockage, de diagnose van EV-batterijen voor verdere verwerking, tot en met het rapporteren van recycling efficiency.

Philippe Celis, CEO Reneos

Dr. Ir. Alain Vassart

Secretaris-generaal EBRA ivzw/aisbl (European Battery Recycling Association)

Bekend expert in batterijen, o.m. vanuit zijn ruim 20 jaar ervaring in de recyclage van schadelijke non-ferro afvalstoffen en zijn grondige kennis van de Europese regelgeving terzake. Hij was actief betrokken bij het opzetten van de eerste Belgische recycling-keten voor draagbare batterijen, nog voor de Europese richtlijnen er kwamen. Bij EBRA was hij 8 jaar lang actief lid en voorzitter, sinds 2010 is hij secretaris-generaal. Voor ICBR - International Congress for Battery Recycling - zetelt hij in het bestuurscomité.

Annick Roetynck

Oprichter & Manager LEVA-EU

Als Master in politieke wetenschappen is zij een expert in lichte elektrische voertuigen, actief in de sector sinds 1987. In 1995 was Annick betrokken bij de oprichting van de European Twowheel Retailers’ Association (ETRA) waar zij aan het roer stond tot 2013. In 2014 werd zij aangesteld tot Light Electric Vehicle manager bij AVERE, de Europese vereniging voor elektromobiliteit. In 2017 richtte zij LEVA-EU op, een non-profit handelsorganisatie voor ondernemingen in de sector van lichte elektrische voertuigen, een organisatie die zij nu leidt.

Erik Swerts

Managing Director Alphabet Belgium & Luxembourg

Zijn carrièrepad voert hem al 30 jaar lang doorheen diverse functies in deze leasingmaatschappij en andere. Hij wordt dan ook beschouwd als een vaste waarde in het leasinglandschap. Alphabet is innovatief in de sector van business mobility en e-mobility.

Prof. Dr. Ir. Joeri Van Mierlo

Docent aan de Vrije Universiteit Brussel

Begin ‘70 pionierde Joeri al in onderzoek naar elektromobiliteit. Hij is voorzitter van het MOBI (onderzoekscentrum voor mobiliteit, logistiek en automotive technologie) en expert op het vlak van elektrische en hybride voertuigen. Ook batterijtechnologie heeft nog maar weinig geheimen voor hem. Bovendien is hij onder meer voorzitter van AVERE (de Europese vereniging) en van de Belgische afdeling ervan.

Mark Pecqueur

Docent & onderzoeker Thomas More Hogeschool

Sinds 2013 docent en onderzoeker op de De Nayer campus van Thomas More in Sint-Katelijne-Waver. Hij maakt er een erezaak van zijn automotive studenten klaar te stomen voor de veranderende toekomst. In het bedrijfsleven is Mark een veelgevraagd spreker, omwille van zijn wetenschappelijke achtergrond én zijn grote kennis over automotive, mobiliteit, energie en waterstoftechnologie. Wie hem volgt op sociale media, weet dat hij een uitgesproken visie heeft op de toekomst, maar ook dat hij zijn kennis graag deelt.

Michel Davidts

Mobility Manager bij Eneco voor België en Luxemburg

Specialist op vlak van duurzame energie. Na de lancering van Solar voor Eneco in 2009, bestudeerde en ontwikkelde hij innovatieve cases voor biomassa, windenergie, warmtedistributie en zo meer. Sinds enkele jaren focust hij vooral op elektromobiliteit. Zijn expertise ligt bij laadstations, uitwisselbaarheid en databeheer. Hij introduceerde diverse innovatieve diensten en platformen zoals bijvoorbeeld voor het gebruik van batterijen om netwerksystemen te optimaliseren.

Peter Binnemans

Secretaris-Generaal Eucobat, the European association of national collection schemes for batteries

Expert op het terrein van de inzameling en recycling van afgedankte batterijen. Sedert 1997 is hij actief binnen de Raad van Bestuur van Bebat (België). Secretaris-Generaal van Eucobat, de Europese vereniging voor inzamelingssystemen van batterijen, werd hij in 2012. Daarnaast zetelt hij sinds 2001 ook in de Raad van Bestuur van Recupel voor de inzameling en verwerking van elektrische apparaten.

Pieter van Bastelaere

CEO TRAXIO Vlaanderen

De mobiliteitsfederatie voor verkopers en herstellers van nieuwe en tweedehandswagens, motoren, fietsen, carrosserie, banden, brandstoffen e.d.m. Bestuurslid bij MORA, de mobiliteitsraad van Vlaanderen. Deze raad adviseert de Vlaams Regering en het Vlaams Parlement inzake mobiliteit. Bestuurder bij Unizo (Raad van Bestuur en Directiecomité), Voka (Directiecomité) en het VBO (Raad van Bestuur).

Philippe Jacquemeyns

Product Manager Volvo Trucks Belux

Deze handelsingenieur startte in 1991 zijn loopbaan bij Volvo Trucks Belux en vervulde daar tot op vandaag diverse functies bij verschillende afdelingen. Sinds 2005 leidt hij de divisie Product, Homologation & Sales Engeneering Belux. Zijn team geeft technische ondersteuning aan de Belux salesforce. In 2011 werd hij eveneens coördinator Alternative Fuels. Hij is voorzitter van het Technisch Comité bij Febiac en heeft geregeld contact met de vakpers en de regionale / federale overheden.

Stefan Kerckhoven

Managing Director Audi België/Belgique

Stefan nam begin september 2017 het Audi-stuur over, na een veelzijdig parcours sinds hij in 1999 van start ging bij d’Ieteren Auto. Zo was hij actief in sales, pricing, product planning, field operations en netwerkontwikkeling. Eerst bij Volkswagen, daarna bij Audi. In 2015 werd hij directeur van Volkswagen Commercial Vehicles, vervolgens Managing Director bij Audi België/Belgique.

Peter Coonen

Managing Director Bebat en Sortbat

Voor hij bij Bebat startte, werkte Peter als CEO van Panasonic Batteries Europe. In 2009 werd hij Managing Director van Bebat dat hij in 1995 mee heeft opgericht. In 2010 startte Bebat Sortbat op, een high-tech sorteerfaciliteit voor batterijen. Sinds april 2017 is Peter ook voorzitter van Eucobat, de Europese vereniging van nationale inzamelsystemen voor batterijen.

Philippe Decrock

Legal & Public Affairs Manager Bebat

Als voormalig directeur studiedienst van de mobiliteitsfederatie Traxio, lector mobiliteitsmanagement aan de UCLL Leuven en betrokken geweest in verschillende projecten rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen, is Philippe nu actief als Legal & Public Affairs Manager bij Bebat. De ontwikkeling en implementering van (gedeelde) e-mobility in de Europese Unie en de (technische) regelgeving omtrent batterijvoertuigen (BEV) is een belangrijk aandachtspunt voor Philippe, samen met de einde levensduur problematiek van HEV batterijen (hergebruik, tweede leven, veiligheid en recyclage).

Philippe Celis

CEO Reneos

Philippe is sinds 2017 actief als e-mobility consultant voor Bebat. Hij biedt daarbij oplossingen op maat aan voor de inzameling, recyclage, hergebruik en/of ontmantelen van tractiebatterijen in België, maar ook op Europees niveau via Reneos. Reneos is het Europese platform van top nationale batterij-inzamelaars die gebruik maken van een software die de volledige traceerbaarheid van hun ingezamelde end-of-life tractiebatterijen mogelijk maakt. Sinds 2020 is Philippe CEO van Reneos.

Contact gegevens van Bebat